Meditacija

Mokykimės medituoti

Meditacija – meilės, tikėjimo, sąmoningumo ir tiesos patyrimo bei lavinimo būdas. Žmogui būdinga ieškoti laimės, tiesos ir meilės. Be meditacijos neįmanoma šių vertybių rasti nei knygose, nei žmonėse. Net religingi žmonės, nenaudodami meditacijos, būna be džiaugsmo ir jaučiasi nelaimingi, nes jiems neatsivėrusios vidinės akys. Į meditaciją veda intuicija, širdis, bet ne protas. Egzistencinė tyla – meditacijos tikslas, kurioje atsiveria sąmoningumas, dieviškumas ir meilė. Įprasti teisingai medituoti gali užtrukti metų metus. Padėti gali patyręs šviesus meditatorius-mokytojas. Meditacija yra mūsų prigimtis, tačiau gyvenimas su visomis negatyviomis aplinkybėmis, kova už išlikimą suvaržė mūsų laisvę būti tikru savimi, šiame momente, čia ir dabar. Mūsų protas visuomet blaškosi, užbėga į priekį, ar analizuoja praeitį, o mes turime išmokti pabūti tyloje, šiame momente. Ne protas turi mums vadovauti, o širdis. Medituojant proto „plepėjimas“ pamažu slopsta ir pasiduoda stebėjimo, liudijimo procesui.

Ošo yra sakęs: „muzika ir meditacija yra to paties fenomeno aspektai. Be muzikos meditacijai kažko trūksta, be jos meditacija yra nuobodoka ir negyva. Be meditacijos muzika yra paprastas triukšmas – harmoningas, bet triukšmas. Be meditacijos muzika yra pasilinksminimas; muzika ir meditacija turėtų eiti kartu. Tai suteikia abiem naują dimensiją. Abi šios pusės praturtina viena kitą“. Meditacija yra didžiausias potyris ir nuotykis, kurį gali patirti žmogus. Meditacija reiškia tiesiog būti, nieko nedaryti – neveikti, negalvoti, nepatirti emocijų, ir tai yra grynas malonumas, kuris atiena iš niekur arba iš visur be priežasties, kadangi egzistencija yra kilusi iš džiaugsmo. Jei net tik vieną akimirką nieko neveikiate ir esate visiškai atsipalaidavęs – tai jau yra meditacija. Įgijus tokį įgūdį galėsite medituoti ilgiau ir ilgiau, net visą parą, dirbdami kasdienius darbus. Vidinio ciklono centre yra visiška tyla, o kraštuose vyksta kasdieninis gyvenimas, tačiau dabar Jūs būsite džiaugsmingesnis, kūrybiškesnis, supratingesnis, nes tapote stebėtoju. Pirmas žingsnis į sąmoningumą – mokymasisi stebėti savo kūną. Jis labiau atsipalaiduoja, susiharmonizuoja, subtili muzika pradeda virpėti jame. Vėliau įsisąmoninkite savo mintis, kurios yra subtilesnės, nei kūnas. Tačiau protas pradžioje to neleis daryti. Mintys klaidžios, protas maištaus. Būkite kantrūs ir tik stebėkite. Pamažu protas ir kūnas nurims, tarp jų atsiras suderintas tiltas. Tada galėsite atspindėti savo nuotaikas, jausmus ir emocijas. Tarp kūno, proto ir minčių suskambės harmoningas orkestras. Kūnas patirs malonumą, protas – laimę, širdis – džiaugsmą, o – aukščiausias sąmoningumas – palaimą. Tai vadinama prabudimu arba nušvitimu didingoje tyloje, iš kurios ateina meilė, tiesa ir kiti palaiminimai jums. Su meditatoriumi-meistru, mokytoju, naudodami įvairias meditacijos metodikas, jūs galite greičiau augti ir tobulėti, nes būdamas vienas turėsite keliauti ilgai ir nuobodžiai. Metodai yra paprasti, išbandyti šimtus metų ir tūkstančių mokytojų. Tai gali būti kvėpavimo,  juoko terapija, „darymas bet ko, kas šauna į galvą“, sukimasis, kaip tai daro sufijai, vipasasna (stebėjimas savęs valgant, judinant galūnes, kvėpuojant), energetinė ciguno malda, šviesos ir tamsos meditacija ir daugelis kitų. Galite išbandyti dabar populiarius vietinių „mediatorių“ vedamus užsiėmimus, tik nepulkite naudoti pirmo pasitaikiusio metodo, nes jis jums gali visai netikti. Skaitykite literatūrą arba pasikonsultuokite su tikrai nušvitusiu Mokytoju. Tinkamiausias būdas jums tiesiog „spragtels“, kai ateis laikas.

Ypač galinga yra vaizduotė, vizualizacija. Vaizduotės pagalba jūs galite išgyti arba susirgti. Vaizduotė yra jėga, energija. Kai protas juda per ją, kūnas seka protu, ir įvyksta pokyčiai.

Meditacijai reikia tinkamai pasiruošti: išjungti telefoną, atsipalaiduoti, prie įėjimo į meditacijos patalpą pakabinti raštelį, nusiauti batus prieangyje, palikti ten viską, kas nereikalinga. Bent vieną valandą iš dvidešimt keturių turite paskirti sau. Tinkama vieta yra ne tik jauki patalpa. Tai gali būti sėdėjimas po medžiu, pasivaikščiojimas miške, žiūrėjimas į upę, jūrą ar kalnus. Medžiai yra nuolatinėje meditacijoje – semkitės ramybės iš jų. Jei medituosite patalpoje, ji kaskart sugers jūsų vibracijas, todėl vis labiau jausite, kad patalpa atsako ir padeda.

Poza turėtų būti tokia, kad galėtumėte pamiršti kūną, t.y. patogi: sėdint ar gulint. Pradedant meditaciją svarbūs 3 dalykai: relaksacija, stebėjimas ir neteisimas. Yra bene šimtas dvylika meditacijos metodų, tačiau šie trys fundamentalūs dalykai išlieka tie patys. Nereikia priimti meditacijos pernelyg rimtai. Būkite žaismingi ir atsipalaidavę. Neskubėkite ir neskubinkite proceso, būkite kantrūs – tyla pasiekiama nekovojant. Nelaukite greitų rezultatų. Mūsų nerimstantis protas, mūsų ego siekia rezultato kuo greičiau. Todėl gudrūs žmonės tampa atkaklūs, karingi, tenkindami savo ego bet kurias būdais. Bet meditacija pasiseka tik tiems, kurie į rezultatą nesiorientuoja.

Pasaulyje sukurta įvairių techninių priemonių ir technologijų, neva sukeliančių meditacinę būseną automatiškai, naudojant binauralinius dažnius, „meditacinę muziką“, vibracijas. Tai – netiesa, nes jos iš tiesų tik sukuria prielaidas meditacijai, jei yra tinkamose rankose. Taip, Jūs žymiai greičiau pasijausite taikiau, harmoningiau, tinkamai parinkti dažniai ir fliuktuacijos paveiks protą, pervedant jį į ramybės priešmiego būseną. Bet Jūs patys toliau turite padaryti savo sprendimą ir susitvarkyti su savimi kaip rašėme aukščiau. Tik tada meditacija bus visapusiška, gili ir naudinga ne tik fiziniam bet ir dvasiniam kūnui.

Vibroakustinė muzikos terapija – bene tobuliausia šiuo metu žinomų technologinių priemonių, kuri padeda pajausti meditacinę būseną labai natūraliai ir greitai, nes veikia ne tik per protą, bet ir per visą kūną subtiliomis, bet tuo pačiu ir galingomis „plaukiančiomis“ akustinėmis vibracijomis, kurios suharmonizuoja pirmiausiai pirmąjį, šakninį (root) energijos centrą, atsakingą už kūno sveikatą, o vėliau sklinda aukštyn link kitų, subtilesnių emocinių ir dvasinių centrų. Rezultatas labai priklausys ir nuo jūsų, jei prie šios technologijos pridėsite savo meditacinės praktikos dalį.

Garsas negirdimas ausimis. Ausys skirtos tik perduoti virpesius į smegenis, tačiau perdavimo metu jos daug ką apriboja, ypač senstant, kai jautrumas tam tikriems, ypač aukštiems dažniams sumenksta. Klausomės visu kūnu, ypač pilvu, kaip teigia japonai. Todėl garso perteikimas visam kūnui yra toks emocialus ir net gydantis! Atsipalaiduokite ir priimkite jį be jokių išankstinių nuostatų ir proto vingrybių. Svarbus ne tik muzikos „kūnas“.  Labai svarbūs yra garso pradžia ir pabaiga. Garsui, melodijai nutilus įsiklausykite į tylą, pauzę tarp garso kompozicijų. Nutilus garsui tyloje inertiškai toliau vyksta subtilūs procesai.

Visos meditacijos metu stebėkite save tarsi iš šalies. Stebėtojo vaidmuo (įrodyta kvantinėje fizikoje) ypatingai svarbus ir mistiškai reikšmingas. Mokslas teigia, kad atomo elektronas gali būti bet kurioje vietoje orbitoje, t.y. būna banga, o stebėtojui stebint fiksuojamas tam tikroje vietoje, t.y. tampa dalele. Taigi, stebėtojas gali materializuoti!

Praktikuokime meditaciją !